Czy problemy (sporadyczne, ale jednak) z utrzymaniem erekcji w trakcie stosunku u 28-letniego mężczyzny są czymś niepokojącym? Czy mogę to bagatelizować?

Należy zastanowić się w jakich okolicznościach powtarzają się takie incydenty:

  1. czy są regularne,
  2. czy nie ma zaburzeń erekcji porannych,
  3. czy występują prawidłowe erekcje związane ze stymulacją seksualną (np.: podczas masturbacji, oglądania filmu erotycznego),
  4. czy nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia w ostatnim czasie,
  5. jak wyglądają proporcje czasu pracy do czasu wypoczynku, przeżywany stres, różne kłopoty.

Zaburzenia erekcji dotykają mężczyzn w każdym wieku i w różnych okolicznościach, bez względu na ich seksualne przyzwyczajenia i preferencje. U 70-90% młodych mężczyzn przyczyny kłopotów tkwią w psychice. U mężczyzn starszych, proporcje są dokładnie odwrotne. 90% zaburzeń erekcji jest pochodzenia organicznego (naczyniowego, neurologicznego, hormonalnego lub mieszanego). Chwilowa lub dłużej trwająca niedyspozycja erekcyjna jest niekoniecznie wynikiem uszkodzenia lub zakłóceniem w składzie biologicznym mężczyzny. Może również stanowić wyraz postawy wobec konkretnej partnerki lub życia seksualnego w ogóle. Zaburzenia erekcji są często efektem różnego rodzaju uwarunkowań psychogennych.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest