Czym jest zdrowie seksualne?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie seksualne to integracja:

  • biologicznych,
  • emocjonalnych,
  • intelektualnych,
  • społecznych aspektów życia seksualnego,

ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości.

Jeśli którykolwiek z tych elementów nie funkcjonuje prawidłowo, cierpią na tym także pozostałe. Może to prowadzić do różnorodnych zaburzeń, kompleksów i obniżonej samooceny, a w konsekwencji także do problemów seksualnych.

Zbliżenie seksualne to najbardziej intymna forma fizycznego wyrażenia uczuć do drugiej osoby. Towarzyszą temu silne doznania emocjonalne: poczucie bliskości, przynależności, bezpieczeństwa i akceptacji. Udane życie seksualne jest uznawane za jeden z najbardziej istotnych czynników kształtujących jakość życia.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest