O programie

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia. Program został powołany w 2008 roku przez firmę Polpharma. Partnerami merytorycznymi są prof. Zbigniew Izdebski – wybitny badacz, seksuolog i pedagog oraz dr Michał Lew-Starowicz – lekarz, seksuolog, praktyk.

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego realizowane są działania kierowane zarówno do środowiska medycznego, jak i do pacjentów, ich bliskich oraz całej opinii społecznej. Jego celem jest uświadomienie, że każdy ma prawo do szczęścia, na które składa się m.in. możliwość czerpania radości z życia erotycznego.

Działania OPZS to:

  • edukacja o tematyce zdrowia seksualnego z myślą o potrzebach poszczególnych grup dla których został stworzony Program: pacjentów i ich bliskich, lekarzy, mediów i szeroko pojętej opinii publicznej;
  • Ogólnopolskie Debaty na Temat Zdrowia Seksualnego, które przedstawiają interdyscyplinarne spojrzenie na temat zdrowia seksualnego;
  • największe w Polsce badania seksualności Polaków realizowane przy współpracy z Prof. Zbigniewem Izdebskim;
  • konkursy, adresowane zarówno do środowisk artystycznych, jak i amatorów, dzięki którym powstają prace, które mają szansę stać się mocnym elementem kampanii na rzecz zdrowia seksualnego;
  • pomoc osobom z problemami dotyczącymi zdrowia seksualnego. Nasi specjaliści odpowiadają na pytania i pomagają w znalezieniu odpowiedniego lekarza lub psychologa;
  • niecodzienne ambienty oraz akcje promujące zdrowie seksualne.

 

EKSPERCI

 

prof. Zbigniew Izdebski – pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005 – 2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ.
Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008). Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-20011 Sekretarz Naukowej Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Wielokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia, a w roku 2013 otrzymał Nagrodę Ministra i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego, Autor licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Popularyzator wiedzy z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.

 

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta. Pierwszy w Polsce specjalista medycyny seksualnej (FECSM) afiliowany przez European Union of Medical Specialists.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2004). Odbywał staże kliniczne w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Heidelbergu.
Pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (od 2006 roku). Od 2014 r. jest Kierownikiem Oddziału Leczenia Pierwszych Objawów Psychozy i Zapobiegania Nawrotom. Od maja 2017 roku Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W praktyce klinicznej zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadą holistycznego podejścia do terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i partnerską (małżeńską). Zaangażowany w badania kliniczne i prace badawcze z zakresu patofizjologii zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych w chorobach przewlekłych (niewydolności nerek, stwardnieniu rozsianym) oraz seksuologii sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu seksuologii i psychiatrii, współautor licznych książek z zakresu seksuologii.

Członek European Society for Sexual Medicine oraz International Society for Sexual Medicine (od 2007 roku). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Redaktor Naczelny Przeglądu Seksuologicznego.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest