KWESTIONARIUSZ DO OCENY ŻYCIA SEKSUALNEGO MĘŻCZYZN (IIEF-5)

Zaburzenia erekcji są częstymi dolegliwościami u mężczyzn, ale jest wiele możliwości ich leczenia.

Wypełnij ankietę i sprawdź, na ile dotyczą Ciebie. Twoje odpowiedzi mogą pomóc w rozmowie z lekarzem.
W ciągu ostatnich 4 tygodni:
Wybierz tylko jedną odpowiedź - tę która najlepiej określa Twoje odczucie
W ciągu ostatnich 4 tygodni:
01
Jak ocenisz swoją pewność, że możesz mieć i utrzymać wzwód?
Wybierz tylko jedną odpowiedź - tę która najlepiej określa Twoje odczucie

Organizatorem programu jest