Czy leki psychotropowe hamują sprawność seksualną?

Objawami ubocznymi stosowania wielu spośród  leków psychotropowych jest obniżenie popędu seksualnego, zaburzenia erekcji, opóźnienie lub brak wytrysku. Z drugiej strony, odstawienie leków grozi zaostrzeniem objawów choroby, z powodu której zostały zalecone. W przypadku zaobserwowania u siebie zaburzeń seksualnych po włączeniu leków psychotropowych, należy omówić ten problem ze swoim lekarzem i rozważyć ewentualną modyfikację leczenia.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest