Czy istnieje możliwość leczenia zaburzeń erekcji w następującym przypadku: mam 52 lata, jestem chory na stwardnienie rozsiane i po zawale serca. Nasilenie zaburzeń ujawniło się bardzo mocno właśnie po przebytym zawale serca.

Tak! Możliwości leczenia istnieją. Zarówno jedna, jak i druga choroba nie przekreśla podejmowania aktywności seksualnej. Należy zgłosić się do seksuologa celem wykonania niezbędnych badań, które pozwolą ocenić, jaki rodzaj terapii (farmakologicznej lub innej) można zastosować w tym konkretnym przypadku.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest