5. Pamiętaj o badaniach okresowych

Mężczyzna po 40. roku życia powinien regularnie, raz w roku, poddawać się rutynowym badaniom lekarskim (lekarz podstawowej opieki, urolog, ewentualnie – w zależności od potrzeby – np. kardiolog, diabetolog) i wykonywać badania dodatkowe, takie jak: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru, cholesterolu itp.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest