Jak wzmocnić poczucie własnej wartości?

  1. Zrobić uczciwy bilans i określić, co jest mocną, a co słabą stroną naszej osobowości, po czym świadomie korzystać z mocnych stron, pracować nad słabszymi i spróbować zaakceptować to, czego zmienić się nie da.
  2. Nie negować swojej atrakcyjności i nie unikać spotkań z innymi ludźmi.
  3. Wzmacniać swoją atrakcyjność.

Celem tych działań ma być zmiana pewnych nawyków. Stosując się do nich na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Zobacz również

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest