1. Wyrażaj swoje potrzeby

Kobiety mają pełne prawo do wyrażania swoich potrzeb seksualnych. Gwarantuje to także Deklaracja Praw Seksualnych zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia. Możliwość zaspokojenia potrzeb seksualnych jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Należy pamiętać o tym i świadomie z tego korzystać.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest