Seks na zdrowie!

Zdrowie seksualne jest czynnikiem biorącym istotny udział w  rozwijaniu potencjału osobowości, na którą składa się temperament (wrodzony sposób reagowania) orazcharakter (nabyte sposoby reagowania). W dużej mierze samoocena seksualna jest odzwierciedleniem relacji „Ja – Inni”.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

seks to zdrowie

Organizatorem programu jest